Vem?
Var?

Användarvillkor

Allmänna villkor för tjänsten Mrkoll.se

Genom att besök och/eller använda funktionerna eller tjänsterna i Mrkoll.se accepterar du dessa villkor och intygar därmed att du har tagit del av innehållet i dess helhet. Därtill är du informerad om att dessa villkor kan komma att förändras och att du själv är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om aktuella villkor som publiceras på den här sidan så snart de blir tillgängliga.

Mrkoll.se är en söktjänst som publicerar information om privatpersoner och företag som har sitt ursprung hos myndigheter och privata företags insamlingar. Informationen uppdateras kontinuerligt och inaktuell information gallras.

Ansvarsfrihet för information

Tjänsten Mrkoll.se utges av företaget Nusvar AB som i största möjliga mån strävar efter att uppgifter som publiceras ska vara aktuella och korrekta. Nusvar AB frånsäger sig dock ansvar för felaktigheter i information som både kan ha sitt ursprung i den uppgiftsbärande källan, vanligtvis en myndighet - men också i den förädling som Nusvar AB genomför och applicerar på publicerade uppgifter.

Beställning av rättsinformation och dokument

I tjänsten erbjuds möjlighet att beställa kompletta domar från personsidor där förekomster i brott, tvistemål eller strafförelägganden markeras. Informationen levereras omgående till skärmen efter mottagen betalning och den kompletta domstolshandlingen kan laddas ned som PDF eller direkt visas på skärmen.

Informationen är avsedd exklusivt för beställaren och får inte publiceras vidare eller delas publikt.

Nusvar AB frånsäger sig ansvar för felaktigheter i informationen som har sitt ursprung i domstolarnas kungjorda handlingar.

Använding av information i kommersiellt syfte

Det är inte tillåtet att använda information som publiceras på Mrkoll i syfte att skapa egna register eller insamla information om individer. Det är vidare strikt förbjudet att använda Mrkoll.se som adresskälla för exempelvis direktmarknadsföring eller för registervård av egna kunddatabaser. Nusvar AB kan när som helst utan föregående dialog vidta rättsliga åtgärder mot skrapning eller otillåten hantering av information. Nusvar tillämpar i viss mån kontroller av användning av information och detektering av misstänkta åtgärder för skrapning.

Informationen är avsedd exklusivt för beställaren och får inte publiceras vidare eller delas publikt.

Kontaktuppgifter

Nusvar AB
Kivra: 556991-1224
10631 Stockholm

E-post: [email protected]

Om Mrkoll.se

Mrkoll är en produkt från Nusvar AB som är ett företag som insamlar och förädlar information.

Den information som publiceras i tjänsten har sitt ursprung hos myndigheterna och är tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen.

Tjänsten har meddelats utgivningsbevis • Ansvarig utgivare är Simon Krantz • Läs mer om juridik och publicering under menyvalet Om tjänsten
Nu med bättre koll på telefonnummer!
Vi hittar fler nummer!