Vem?
Var?

Köpvillkor

Leverantör

Mrkoll är en produkt som ägs och administreras av Nusvar AB. Dessa köpvillkor ingås mellan slutanvändare och Nusvar AB vid händelse av köp av information eller avgiftsbelagda tjänster i Mrkoll. Organisationsnummer: 556991-1224. Postadress: Kivra: 556991-1224, 10631 Stockholm.

Priser och betalningsalternativ

Samtliga priser som presenteras i tjänsten avser det totala priset för den aktuella tjänsten, inklusive mervärdesskatt och eventuella hanteringskostnader. Samtliga belopp som presenteras avser lokal valuta, SEK. Betalning erbjuds via flera alternativ. Debitering av belopp sker först då informationen levereras (sker digitalt). Reservation av belopp kan förekomma fram tills dess att digital leverans har slutförts.

Leverans och ångerrätt

Samtliga produkter och tjänster levereras direkt till användarens webbläsare och är därmed tillgängliga omedelbart efter att betalning har erlagts. Informationen är tillgänglig under 24 timmar eller tills dess att webbläsarens cacheminne rensas. Användaren kan välja att spara informationen till en egen hårddisk.

Vid beställning av tjänster och information på Mrkoll gäller Distans och hemförsäljningslagen. I och med att informationen direkt tillgängliggörs efter att betalning har erlagts anses därför inte bestämmelserna om ångerrätt gälla för köp genomförda i tjänsten Mrkoll - förutsatt att informationen har levererats korrekt till användaren. Reklamation av eventuella felaktiga leveranser ska meddelas kundservice som ersätter leveransen inom 48 timmar.

Vid problem med köp ska reklamation meddelas Nusvar AB senast 7 dagar efter att köpet genomfördes eller efter att leveransen förväntades. Nusvar AB ersätter erlagt belopp eller kompenserar köpet genom att leverera den beställda informationen. Metoden som tillämpas bestäms av Nusvars kundservice.

Kundservice

Vi tillhandahåller kundservice som nås via e-post eller telefon under våra ordinarie öppettider. Aktuella kontaktuppgifter och öppettider presenteras på vår hemsida under valet Kundservice samt Om tjänsten.

Behandling av personuppgifter i samband med köp

Vid köp mot faktura eller kortbetalning kan vår betalpartner komma att efterfråga personuppgifter såsom namn, adress eller personnummer. Uppifterna används i hanteringen av betalningen och är utslutande information som utväxlas mellan slutanvändare och vår betalpartner. Nusvar AB tar inte del av sådan information som lämnas vid betalning.

Om Mrkoll.se

Mrkoll är en produkt från Nusvar AB som är ett företag som insamlar och förädlar information.

Den information som publiceras i tjänsten har sitt ursprung hos myndigheterna och är tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen.

Tjänsten har meddelats utgivningsbevis • Ansvarig utgivare är Simon Krantz • Läs mer om juridik och publicering under menyvalet Om tjänsten
Någon kollade upp Otis Malmö
3 sekunder sedan