Vem?
Var?

Utgivningsbevis

Detta är Mrkoll Cookies Utgivningsbevis Vanliga frågor och svar Användarvillkor Köpvillkor Kundservice

Vi har utgivningsbevis

Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Mrkoll.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL). När ett utgivningsbevis utfärdas av myndigheten har en ansvarig utgivare utsetts och registrerats, så även tjänstens (databasens) namn. Vår ansvariga utgivare är Simon Krantz och databasens namn är "Mrkoll, Mrkoll.se". Vårt utgivningsbevis gäller till oktober år 2028.

GDPR gäller inte Mrkoll

Den europeiska förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte under år 2018 i Sverige den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Förordningen tillåter precis som innan GDPR trädde i kraft, att medlemsländerna gör undantag från förordningen om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Detta innebär att GDPR inte gäller för tjänsten Mrkoll.se eller andra tjänster som har tilldelats utgivningsbevis - som därmed besitter samma grundlagsskydd som grundlagsskyddade massmedier.

Vi värnar om korrekt information

Vi vill naturligtvis att informationen som publiceras om dig är korrekt. Skulle du upptäcka felaktigheter i informationen rekommenderar vi dig att vända dig till den myndighet som hanterar uppgiften. Handlar det om t.ex. folkbokföringsadress ska du vända dig till Skatteverket, medan du ska vända till till Bolagsverket om det handlar om adress till ditt företag.

Vill du komma i kontakt med oss?

Mrkoll är en produkt från Nusvar AB som är ett företag som insamlar och förädlar information.

Vi utvecklar produkter och mjukvaror för information i huvudsak riktade till konsumenter.

Besök oss gärna via nusvar.se för mer information eller maila oss på [email protected]

Mrkoll är en produkt från Nusvar AB ♥ 2019
ID-Bevakning | Köpvillkor | Om tjänsten | Annonsera | Kundservice

Mrkoll har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Registrerad ansvarig utgivare är Simon Krantz. Databasens namn är Mrkoll.se.

Du kan läsa mer om vårt grundlagsskydd under valet Om tjänsten.
Nu med info om fastighetsmäklare!
Fler än 8000 mäklare sökbara