Vem?
Var?

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanliga frågorna som ställs till oss. Om du inte hittar svaret på din fråga här går det bra att kontakta oss via Kundservice i menyn.

Den information som visas i tjänsten har genomgått en förädling för att vara läsbar och lätt att förstå. Informationen har sitt ursprung i offentliga handlingar hos myndigheterna. Vi raderar vanligtvis inte uppgifter som har publicerats, med undantag för skäl som bedöms av vår kundservice. Om en uppgift om dig är felaktig rekommenderar vi dig att vända dig till den källa där den har sitt ursprung - vanligtvis en myndighet. Därefter kommer rätt information även att visas i vår tjänst.

Tjänsten visar information om privatpersoner som har ett svenskt medborgarskap eller en svensk folkbokföringsadress.

Det innebär att personen har åtalats (tilltalats), dvs. varit svarande i ett mål vid en tingsrätt eller annan instans och där en dom har fallit. En dom kan vara friande eller fällande. Det går inte att veta om personen har fällts eller friats i målet utan att läsa den slutliga och fullständiga domen i sin helhet. Ett brottmål är ett brott där talan förs om ansvar för brott.

En person kan också indikeras i tjänsten om han eller hon har varit föremål för tvistemål. Om enbart tvistemål förekommer markeras bakgrundskontrollen med gul färg istället för röd som är fallet vid brottmål. Observera att en fällande dom kan ha överklagats till en övre instans.

Flera typer av mål, t.ex. både tvistemål och brottmål kan förekomma på en och samma person. Tjänsten prioriterar brottmål i den förkortade obetalda informationen. Den förkortade och öppna informationen kan inte användas för att dra slutsats kring huruvida en person förekommer, har dömts, friats eller varit föremål i ett brott- eller tvistemål.

Den betalningsmetod som finns tillgängnlig är kortbetalning. Köpet överförs genom en krypterad anslutning och dina kortuppgifter sparas in av varken oss eller vår betalpartner. Företag kan köpa rättsinformation via faktura. Kontakta då kundservice för att erhålla värdekoder som ni använder för att låsa upp information.

Nej, du är helt anonym när du köper en dom. Den tilltalade personen kan inte heller se eller veta om någon har begärt ut rättsinformation via Mrkoll.

Informationen kommer direkt att visas på skärmen i en sammanfattning. Det finns även en knapp som du kan använda för att ladda ned den kompletta domen från domstolen som en PDF. Efter att du betalat för informationen är den tillgänglig för dig i minst 24 timmar eller tills du rensar din webbläsares cookies. Vi rekommenderar att du skriver ut eller sparar information om du vill ha tillgång till den under obegränsad tid.

Nej. För att en person ska markeras som förekommande i brottmål måste personen vara den åtalade parten. För tvistemål visas förekomst oavsett om personen är svarande eller kärande.

Om Mrkoll.se

Mrkoll är en produkt från Nusvar AB som är ett företag som insamlar och förädlar information.

Den information som publiceras i tjänsten har sitt ursprung hos myndigheterna och är tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen.

Tjänsten har meddelats utgivningsbevis • Ansvarig utgivare är Simon Krantz • Läs mer om juridik och publicering under menyvalet Om tjänsten
Nu med bättre koll på telefonnummer!
Vi hittar fler nummer!