Vem?
Var?

Vanliga frågor och svar

Detta är Mrkoll Cookies Utgivningsbevis Vanliga frågor och svar Köpvillkor Kundservice

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanliga frågorna som ställs till oss. Om du inte hittar svaret på din fråga här går det bra att kontakta oss via Kundservice i menyn.

Den information som visas i tjänsten har genomgått en förädling för att vara läsbar och lätt att förstå. Informationen har sitt ursprung i offentliga handlingar hos myndigheterna. Vi raderar vanligtvis inte uppgifter som har publicerats, med undantag för skäl som bedöms av vår kundservice. Om en uppgift om dig är felaktig rekommenderar vi dig att vända dig till den källa där den har sitt ursprung - vanligtvis en myndighet. Därefter kommer rätt information även att visas i vår tjänst.

Tjänsten visar information om privatpersoner som har ett svenskt medborgarskap eller en svensk folkbokföringsadress.

Det innebär att personen har åtalats (tilltalats), dvs. varit svarande i ett mål vid en tingsrätt eller annan instans och där en dom har fallit. En dom kan vara friande eller fällande. Det går inte att veta om personen har fällts eller friats i målet utan att läsa den slutliga och fullständiga domen i sin helhet. Ett brottmål är ett brott där talan förs om ansvar för brott.

En person kan också indikeras i tjänsten om han eller hon har varit föremål för tvistemål. Om enbart tvistemål förekommer markeras bakgrundskontrollen med gul färg istället för röd som är fallet vid brottmål. Observera att en fällande dom kan ha överklagats till en övre instans.

Flera typer av mål, t.ex. både tvistemål och brottmål kan förekomma på en och samma person. Tjänsten prioriterar brottmål i den förkortade obetalda informationen. Den förkorade och öppna informationen kan inte användas som en slutsats för huruvida en person förekommer, har dömts, friats eller varit föremål i ett brott- eller tvistemål.

Den betalningsmetod som finns tillgängnlig just nu är SMS.

Nej, du är helt anonym när du köper en dom.

Informationen kommer direkt att visas på skärmen i en sammanfattning. Det finns även en knapp som du kan använda för att ladda ned den kompletta domen från domstolen som en PDF. Efter att du betalat för informationen är den tillgänglig för dig i cirka ett dygn eller tills du rensar din webbläsares cookies. Vi rekommenderar att du skriver ut eller sparar information om du vill ha tillgång till den under obegränsad tid.

Nej. För att en person ska indikeras som förekommande i brott- eller tvistemål måste personen varit åtalad eller svarande. Vittnen kan inte förekomma.

För att du ska få ta en kreditupplysning på en annan privatperson krävs att du har ett så kallat legitimt behov. Det vill säga ett faktiskt behov av att bli upplyst om personen ekonomiska situation. En sådan situation kan t.ex. vara att du ska ingå ett hyresavtal med personen, att personen ska köpa något av dig på avbetalning eller att du ska låna ut pengar.

Ja. Vår kreditupplysningstjänst omfattas av kravet på omfrågandekopia. När du tar en upplysning anger du ditt eget personnummer och accepterar de kompletterande köpvillkor. Efter att upplysningen är betald kommer den direkt att visas på skärmen och efter några dagar får personen ett brev med vanlig post om att en upplysning har tagits.

Ja. När betalningen är registrerad kan du visa upplysningen oändligt antal gånger under cirka ett dygn eller tills dess att du rensar din webbläsares cookies. Naturligtvis skickas endast omfrågandekopia till personen du tagit upplysningen på vid ett tillfälle.

Vill du komma i kontakt med oss?

Mrkoll är en produkt från Nusvar AB som är ett företag som insamlar och förädlar information.

Vi utvecklar produkter och mjukvaror för information i huvudsak riktade till konsumenter.

Besök oss gärna via nusvar.se för mer information eller maila oss på [email protected]

Mrkoll är en produkt från Nusvar AB ♥ 2019
ID-Bevakning | Köpvillkor | Om tjänsten | Annonsera | Kundservice

Mrkoll har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Registrerad ansvarig utgivare är Simon Krantz. Databasens namn är Mrkoll.se.

Du kan läsa mer om vårt grundlagsskydd under valet Om tjänsten.
Nu med info om fastighetsmäklare!
Fler än 8000 mäklare sökbara